Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЖ БАЙНА.
Аймгийн Төрийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын сургалт, зөвлөгөөн Онцгой байдлын сургалтын танхимд зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд
Сургалтад аймгийн нийт 40 гаруй удирдах албан тушаалтан оролцож байна.