Танд туслах лавлах

70541289
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

НүүрБайгууллагын тухай
Байгууллагын тухай
icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

t2

БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

 

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь анх Дорноговь аймгийн Сүмбэр суманд 1984 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн байцаагч гэсэн нэг орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлж, Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн анхны байцаагчаар Пэлжээгийн Баярсайхан ажиллаж байсан байна.
1991 онд Чойр хот байгуулагдахад хотын Хөдөлмөр нийгэм хангамж, үйлчилгээний хэлтэс болж, даргаар нь Ж.Чимэдсүрэн ахлах нягтлан бодогчоор П.Баярсайхан нар ажиллаж, Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сумдад тус бүр нэг байцаагч ажиллуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн байна.
1991 оноос 1993 он хүртэл Чойр хотын Хөдөлмөр нийгэм хангамж үйлчилгээний хэлтэс, 1994 оноос Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтэс, 1995 оны 1 дүгээр сараас эхлэн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нэртэйгээр тус тус өөрчлөгдөн зохион байгуулагдсан.
Нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоог бүрдүүлсэн цаг үеэс тус нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг ард иргэдэд суртчилан таниулах, биелэлтийг зохион байгуулах хэрэгжилтэнд хяналт тавих, ажил олгогч, даатгуулагчдыг даатгалд хамруулах, шимтгэлийн орлогыг бүрдүүлж, сангуудын орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангуулах, даатгалын сангаас иргэд, даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгох зэрэг нийгмийн даатгалын байгууллагын бүх төрлийн мэргэжлийн үйлчилгээг ажил олгогч, даатгуулагчид тогтмол чанартай үзүүлж ирлээ.
1995 онд Нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоонд шилжин аймгийн хэмжээний тэтгэвэр, тэтгэмж, ҮОМШӨ, ажилгүйдлийн тэтгэмж олгож эхэлсэн эхэн жилдээ 113,0 сая төгрөгийн орлоготой, 95,0 сая төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмжийг олгодог байсан бол өнөөдөр ажил олгогч, даатгуулагчдын тоо өсөн нэмэгдэж, үйлчилгээний цар хүрээ жилээс жилд өргөжин тэлж 2020 оны жил эцсийн байдлаар 240- өөд ажил олгогчийн 5300 даатгуулагчаас нийгмийн даатгалын санд 12,0 тэрбум төгрөгийн орлого оруулж, 4800 даатгуулагчид 14,5 тэр бум төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгон ажиллаж байна.
Хэлтсийн хамт олны ажлын амжилтаар 2000 онд аймгийн аварга байгууллага болж, 2003, 2010 оны ажлын үр дүнгээр аймагтаа тэргүүн байр тус тус эзэлсэн байна.
Тус хэлтсийн даргаар 1991-1994 онуудад Ж.Чимэдсүрэн, 1994-1995 онд Д.Амарсайхан, 1995-2000 онд Т.Мэндбаяр, 2000 оны 02-10 дугаар сард Д.Гансүх, 2000-2004 онд Н.Ягаан, 2004-2009 онд Б.Аюушжав, 2009-2012 онд Д.Гансүх, 2012-2016 онд Т. Баясгалан, 2017-2021 онд Б.Аюушжав нар тус тус ажиллаж байсан ба 2022 оны 04 дүгээр сараас Г.Гүррагчаа ажиллаж байна.

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1984

  Дорноговь аймгийн Сүмбэр суманд 1984 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн байцаагч гэсэн нэг орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлж, Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн анхны байцаагчаар Пэлжээгийн Баярсайхан ажиллаж байсан.

 • 1991

  1991 онд Чойр хот байгуулагдахад хотын Хөдөлмөр нийгэм хангамж, үйлчилгээний хэлтэс

 • 1991-1993

  1991 оноос 1993 он хүртэл Чойр хотын Хөдөлмөр нийгэм хангамж үйлчилгээний хэлтэс

 • 1994

  1994 оноос Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр нийгэм хангамжийн хэлтэс,

 • 1995

  1995 оны 1 дүгээр сараас эхлэн Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 • 2015

  Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс

 • 2018

  Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс