Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН БАГЦ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН БАГЦ ХУУЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Говьсүмбэр аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран Нийгмийн даатгалын шинэчилсэн багц хуулийн сургалт зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтад Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа эцэг эх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, Ажилгүй иргэд, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдэд багц хууль тогтоомжид орсон нэмэлт өөрчлөлт, сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх бичиг баримтын талаар 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ний өдөр зохион байгуулав. Сургалтад нийт 68 иргэн хамрагдлаа.