Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээСҮМБЭР СУМЫН 13 ХОРШООНЫ ГИШҮҮН, ДАРГА НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЛЭЭ

СҮМБЭР СУМЫН 13 ХОРШООНЫ ГИШҮҮН, ДАРГА НАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЛЭЭ

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 13-н хоршооны гишүүн дарга нарт 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр Малчин даатгуулагч хэрхэн гэрээ хийх, Сайн дурын даатгалд хэрхэн хамрагдах талаар зөвлөгөө мэдээллийг хүргэлээ.