Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээДОТООД СУРГАЛТЫН ТАЛААР

ДОТООД СУРГАЛТЫН ТАЛААР

              Байгууллагынхаа албан хаагч, ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх болон үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор манай хамт олон долоо  хоног бүрийн “Мягмар’ гариг бүрт  дотооддоо сургалт зохион байгуулж ажилладаг. Мөн шинээр  шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомжуудын талаар мэдээлэл хийн, албан хаагчид мэдээлэл солилцон, ур чадвараа улам нэмэгдүүлэх зорилгоор чиглэн ажиллаж байна.