Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулав.

2024 оны 04 сарын 10-ний өдөр Тохижилт сүмбэр орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын ажилтан, албан хаагчдад Нийгмийн даатгалын шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжийн мэдлэгээр сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар тэтгэвэр тэтгэмжийн талаарх ойлголт, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар нэгдсэн ойлголт өгч, албан хаагчдын асуусан асуултад хариулт өгөх хэлбэрээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 25 албан хаагч хамрагдаж сургалтаар заасан мэдлэг ойлголтыг бүрэн эзэмшив.