Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээНийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлт сэдэвт сургалтыг Шивээговь сумын иргэд даатгуулагчдад зохион байгуулав.

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлт сэдэвт сургалтыг Шивээговь сумын иргэд даатгуулагчдад зохион байгуулав.

2023 оны 11 дүгээр сарын 07-ний өдөр Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлт сэдэвт сургалтыг Шивээговь сумын иргэд, даатгуулагчдад зохион байгууллаа.

Тус сургалтын хүрээнд “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд сэдвээр сургалт хийж, сургалтад оролцогчдын асуултад хариулт өглөө.