Танд туслах лавлах

70541289 99082606
НүүрМэдээБайгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийв.

Байгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийв.

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь  2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр хуваарийн дагуу байгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийж, талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Мөн шороогоор дүүрсэн модны нүхийг ухаж тогоолов.