Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээБайгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийв.

Байгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийв.

Говьсүмбэр аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь  2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр хуваарийн дагуу байгууллагын хуваарьт газрын модонд цэнэг усалгаа хийж, талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Мөн шороогоор дүүрсэн модны нүхийг ухаж тогоолов.