Танд туслах лавлах

70541289
НүүрМэдээДорнод аймгийн сум, багийн засаг дарга болон ажил олгогч нарт сургалт зохион байгууллаа

Дорнод аймгийн сум, багийн засаг дарга болон ажил олгогч нарт сургалт зохион байгууллаа

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар, Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөлтэй хамтран Дорнод аймгийн сум, багийн Засаг дарга нарын чадавхийг дээшлүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагчдыг дэмжих сургалтыг 2016 оны 5 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд Чойбалсан хотод зохион байгууллаа.

 

Сургалт нь Дорнод аймгийн сум, багийн засаг дарга нар ажил олгогчдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх замаар малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус салбарт ажиллагчдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн бөгөөд “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай” шинэчилсэн хууль хэрэгжиж байгаа үед зохион байгуулагдсанаараа ач холбогдолтой байгааг сургалтанд оролцогчид онцолж байлаа.

Дорнод аймгийн сум, багийн 110 Засаг дарга болон ажил олгогчдын 60 төлөөлөл сургалтанд оролцов. Цаашид энэхүү сургалтыг Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудад зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗАР