Танд туслах лавлах

70541289
НүүрТасгууд

Тасгууд

 • САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

  САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ НЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

   

  • Нийгмийн даатгалын сан, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хүрээнд  гүйцэтгэх, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйгээр хангах
  • Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгөөг хангах, сангийн орлого, зарлагыг нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэх, тайлан мэдээ гаргах, иргэд даатгуулагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах,  өр  авлага барагдуулах, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийг боловсруулах, нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль, олон улсын стандартын дагуу хөтлөх, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг хянах
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль, холбогдох журам, зааврыг нийгмийн даатгалын ажилтан, ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчдад тайлбарлан таниулах, сурталчлах, нийгмийн даатгалын багц програм хангамж, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах
  • Байгууллагын жилийн болон хагас жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан нэгтгэх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, сайжруулах

   

  САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ТАСГИЙН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ

   

  Ажилтнуудын нэрс Албан тушаал Мейл хаяг Утасны дугаар
  1 Б.Аюушжав Санхүү бүртгэлийн тасгийн дарга, нийгмийн хамгааллын байцаагч Ayushjav.b@ndaatgal.mn 99908461
  2 Д.Эрдэнэтулга Орлого шимтгэлийн байцаагч Erdenetulga.d@ndaatgal.mn 95286110
  3 Т.Нацагмаа Сангийн нягтлан бодогч, эрүүл мэндийн даатгалын орлого, шимтгэлийн байцаагч Natsagmaa.t@ndaatgal.mn 99082606
  4 Ч.Буянхишиг Төлөвлөлт, нэрийн дансны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч Buyanhishig.ch@ndaatgal.mn 99077634
  5 А.Мягмаржамц Мэдээллийн технологийн ажилтан Myagmarjamts.a@ndaatgal.mn 89000459

   

 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ НЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙГ
  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

   

  • Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх, сангийн төсөв, гүйцэтгэлд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох, олгох, хяналт тавих
  • Тэтгэврийг цаг хугацаанд нь тогтоож олгох, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хариуцах
  • Сайн дурын даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, зорилтот бүлгийн иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулж,  мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь тогтоож, олгох чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжийн хуудсыг хянах
  • Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах машин, техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, бэлэн байдлыг хангах
  • Ажлын байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засаж сэлбэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг сахиулах

   

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСГИЙН АЖИЛТНУУДТАЙ ХОЛБОГДОХ

   

  Ажилтнуудын овог Нэр Албан тушаал Мейл хаяг Утасны дугаар
  1 Цогнэмэх Бямбасүрэн Тасгийн дарга, Хяналт шалгалтын байцаагч Byambasuren.ts@ndaatgal.mn 99700771
  2 Бямбадорж Мөнхцэцэг Тэтгэврийн байцаагч Munkhtsetseg.b@ndaatgal.mn 88314148
  3 Эрдэнэ-Очир Сарантуяа Тэтгэмж, сайн дурын даатгалын байцаагч Sarantuya.b@ndaatgal.mn 99803470
  4 Батсайхан Жавзан Архив, бичиг хэргийн ажилтан Javzan.b@ndaatgal.mn 91111063
  5 Нацаг Доржмаа Үйлчлэгч Dorjmaa.nd@gmail.com 86701197
  6 Тэрбиш Чулуунбат Харуул Chuluunbat.nd@gmail.com 95599194
  7 Гэрэл Баттулга Харуул Battulga.gsa1965@gmail.com 91057879
  8 Мишиг Баярхүү Харуул Bayarkhuu.nd@gmail.com 88707601