Танд туслах лавлах

70541289
НүүрХууль эрх зүй

Хууль эрх зүй

НүүрХууль эрх зүй
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Эмнэлгийн хуудас олгох журам /2009.09.16 124/
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам
Тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээ батлах тухай /2016-04-20 А/45, А/105/
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан “Журам батлах тухай” 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/94, А/193 тоот тушаал
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг тайлбарлах тухай
Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай
Жагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн) /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан байдлыг хангах, сангийн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /2008.04.18/
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /1994-09-28/
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам) /1994-12-21/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /1998-06-10/
Дүрэм, журам батлах тухай 2014.10.25 №354
Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай /2016-05-31 №292/
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай
Дүрэм, журам, загвар батлах тухай 2016.05.23 №279
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай 2017.09.13 №251
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2006-06-15/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай /2000-11-02/
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулж авах зарим арга хэмжээний тухай /1994-07-07/
Хүн амын нийгмийн хамгааллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1997-01-16/
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /1997-07-03/
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс нэвтрүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай /1999-06-10/
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот улсын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
Нийгмийн хамгааллын тухай монгол улсын засгийн газар Бүгд Найрамдах Солонгос улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын засгийн газар, бүгд найрамдах солонгос улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар 2021 он хүртэл баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай /1999-05-27/
Нийгмийн даатгалын тухай